YRITYSVALMENNUKSET

Ryhmävalmennus "Stressinhallinta ja stressinsietokyky kaikissa tilanteissa"

Teoreettista perustietoa stressistä (syyt, oireet ja hallintakeinot)

Erilaisia harjoituksia oman tilanteen ymmärtämiseksi

Stressinhallintatyökaluja erilaisiin tilanteisiin

Ryhmävalmennus "Ajanhallinta ja siihen liittyvien heikkouksien muuttaminen vahvuuksiksi"

Teoreettista perustietoa ajanhallinasta (tavat, jotka hankaloittavat tehokasta ajanhallintaa ja muutokseen johtavia toimintatapoja)

Erilaisia harjoituksia oman tilanteen ymmärtämiseksi

Työkaluja ajanhallintataitojen kehittämiseen

Ryhmävalmennus "Tavoitteiden asettaminen
(yritykselle, tiimille tai yksilölle)"

Teoreettista perustietoa tavoitteiden asettamisesta (erilaiset tavoitetyypit ja tavat asettaa tavoitteita)

Erilaisia harjoituksia saavutettavissa olevien, mutta vaativien tavoitteiden asettamiseen

Työkaluja, joiden avulla saavutettujen tavoitteiden määrää voi kasvattaa

Ryhmävalmennus "Sisäiset voimavarat tehokkuuden ja motivaation lähteenä"

Teoreettista perustietoa sisäisistä voimavaroista (positiivisia ja negatiivisia voimanlähteitä)

Erilaisia harjoituksia oman tilanteen ymmärtämiseksi

Työkaluja omien voimavarojen hyödyntämiseen haluttujen tulosten saavuttamiseksi

 


Moduulien sisältö riippuu ryhmävalmennuksen kestosta.

 
 

OTATKO VASTAAN HYVÄN OLON JA ILON?

 

Varaa aika!