VALMENNUS

Valmentaminen on voimien yhdistämistä asiakkaan kanssa ajatuksia herättävässä ja luovassa prosessissa, jonka tarkoituksena on maksimoida asiakkaan yksilöllinen ja ammatillinen potentiaali,mikä on erityisen tärkeää nykypäivän epävarmassa ja monimutkaisessa työympäristössä. Valmentajat kunnioittavat asiakasta oman elämänsä ja työnsä asiantuntijana, ja jokainen asiakas on luova, neuvokas ja eheä. Valmentajan vastuulla on tällä perustalla:

 • löytää, selkeyttää ja linjata asiakkaan toiveita
 • kannustaa asiakasta oppimaan lisää itsestään
 • löytää asiakaskeskeisiä ratkaisuja ja strategioita
 • pitää asiakasta vastuussa teoistaan ja valinnoistaan.

Prosessi auttaa asiakasta kehittämään näkemystään työssä ja muilla elämänaloilla, parantaen samalla hänen johtajuustaitojaan ja mahdollistaen täyden potentiaalin hyödyntämisen.

Lähde: International Coach Federation

Valmennuksessa valmennettava itse oivaltaa ne olennaiset asiat, jotka hänelle ovat tärkeitä.

VALMENNUKSEN HYÖDYT

 • itsetuntemus paranee
 • itseluottamus kasvaa
 • minäkuva selkiytyy
 • oman itsensä arvostaminen kasvaa
 • kommunikointikyvyt paranevat
 • tavoitteet kirkastuvat
 • vahvuudet selkiytyvät
 • ongelmanratkaisutaidot paranevat
 • henkinen hyvinvointi paranee
 • kyky ottaa haasteita vastaan kehittyy
 • minäkuva muuttuu positiivisemmaksi
 • itsetunto paranee
 • tunneäly kehittyy.

MITÄ VOIN VALMENTAA

Voin...

 • lisätä itsetuntetmustasi
 • lisätä itsetuntetmustasi
 • määritellä ja saavuttaa unelmiasi ja tavoiteitasi
 • lisätä stressinsietokykyäsi
 • muuttaa tapojasi
 • parantaa ihmissuhteitasi
 • kehittää tai muuttaa uraasi.

Lisäksi tarjoan seuraavia valmennusmoduuleja ryhmävalmennuksena:

 • stressinhallinta ja stressinsietokyky kaikissa tilanteissa
 • ajanhallinta ja siihen liittyvien heikkouksien muuttaminen vahvuuksiksi
 • sisäiset voimavarat tehokkuuden ja motivaation lähteenä
 • tavoitteiden asettaminen (yritykselle, tiimille tai yksilölle).

Valmennus voi sisältää yhden, muutamia tai kaikki moduulit, ja ne sovitetaan asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Moduuleiden sisältö riippuu ryhmävalmennuksen kestosta.


OTATKO VASTAAN HYVÄN OLON JA ILON?