VALMENNUS

Valmentaminen on voimien yhdistämistä asiakkaan kanssa ajatuksia herättävässä ja luovassa prosessissa, jonka tarkoituksena on maksimoida asiakkaan yksilöllinen ja ammatillinen potentiaali, mikä on erityisen tärkeää nykypäivän epävarmassa ja monimutkaisessa työympäristössä. Valmentajat kunnioittavat asiakasta oman elämänsä ja työnsä asiantuntijana, ja jokainen asiakas on luova, neuvokas ja eheä. Valmentajan vastuulla on tällä perustalla:
 
* löytää, selkeyttää ja linjata asiakkaan toiveita
* kannustaa asiakasta oppimaan lisää itsestään
* löytää asiakaskeskeisiä ratkaisuja ja strategioita
* pitää asiakasta vastuussa teoistaan ja valinnoistaan.
 
Prosessi auttaa asiakasta kehittämään näkemystään työssä ja muilla elämänaloilla, parantaen samalla hänen johtajuustaitojaan ja mahdollistaen täyden potentiaalin hyödyntämisen.
 

Valmennuksessa valmennettava itse oivaltaa ne olennaiset asiat, jotka hänelle ovat tärkeitä.

VALMENNUKSEN HYÖDYT

 

itsetuntemus paranee

 

itseluottamus kasvaa

 

minäkuva selkiytyy

 

oman itsensä arvostaminen kasvaa

 

kommunikointikyvyt paranevat

 

tavoitteet kirkastuvat

 

vahvuudet selkiytyvät

 

ongelmanratkaisutaidot paranevat

 

henkinen hyvinvointi paranee

 

kyky ottaa haasteita vastaan kehittyy

 

minäkuva muuttuu positiivisemmaksi

 

itsetunto paranee

 

tunneäly kehittyy

MITÄ VOIN VALMENTAA

Voin...
 
* lisätä itsetuntetmustasi
 
* määritellä ja saavuttaa unelmiasi ja tavoiteitasi
 
* lisätä stressinsietokykyäsi
 
* muuttaa tapojasi
 
* parantaa ihmissuhteitasi
 
* kehittää tai muuttaa uraasi.
 
Lisäksi tarjoan seuraavia valmennusmoduuleja ryhmävalmennuksena:
 
* Stressinhallinta ja stressinsietokyky kaikissa tilanteissa
 
* Ajanhallinta ja siihen liittyvien heikkouksien muuttaminen vahvuuksiksi
 
* Sisäiset voimavarat tehokkuuden ja motivaation lähteenä
 
* Tavoitteiden asettaminen (yritykselle, tiimille tai yksilölle)
 
Valmennus voi sisältää yhden, muutamia tai kaikki moduulit, ja ne sovitetaan asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Moduuleiden sisältö riippuu ryhmävalmennuksen kestosta.

 

OTATKO VASTAAN HYVÄN OLON JA ILON?

 

Varaa aika!