Access Bars hoidon vaikutukset

Sertifioitu fasilitaattori Lauren Polly teki vuonna 2014 tutkimuksen, jossa hän mittasi, millainen on Bars-hoidon vaikutus kipuun, rentoutumiseen, keskittymiseen, ahdistumiseen ja mielen kirkkauteen.

Tutkimuksen tuloksissa näkyi merkittävä parannus – keskimäärin 50% alkuperäisistä tuloksista. Eniten muuttui ahdistuksen tulos – jopa 58% vähennystä verraten tuloksiin ennen Bars-hoitoa.

Miten Access Bars hoito pystyyy auttamaan sinua?

Millaiset ovat Access Bars-hoidon vaikutukset sinun kivun tuntemukseen, rentoutumisen tunteeseen, keskittymiskykyyn, ahdistumiksen tunteeseen ja ajatuksien ja mielen kirkkauden?

SaveSave

SaveSave

Posted in Hyvinvointi.