Access Bars® hoidon vaikutukset

Sertifioitu fasilitaattori Lauren Polly teki vuonna 2014 tutkimuksen, jossa hän mittasi, millainen on Bars-hoidon vaikutus kipuun, rentoutumiseen, keskittymiseen, ahdistumiseen ja mielen kirkkauteen.

Tutkimuksen tuloksissa näkyi merkittävä parannus – keskimäärin 50% alkuperäisistä tuloksista. Eniten muuttui ahdistuksen tulos – jopa 58% vähennystä verraten tuloksiin ennen Bars-hoitoa.

Miten Access Bars hoito pystyyy auttamaan sinua?

Millaiset ovat Access Bars hoidon vaikutukset sinun kivun tuntemukseen, rentoutumisen tunteeseen, keskittymiskykyyn, ahdistumisen tunteeseen ja ajatuksien ja mielen kirkkauden?

SaveSave

SaveSave

Posted in Access Consciousness työkalu, Hyvinvointi and tagged , .