EFT Tapping osana hyvinvoinnin edistämistä

VIERASKYNÄ

Omaa hyvinvointiaan voi edistää monin keinoin, ja yksi ihan tieteellisestikin pätevä menetelmä on EFT eli Emotional Freedom Techniques. EFT yhdistää mm. keho- ja tunnetietoista läsnäoloa ja hyväksyvää kokemuksen kohtaamista akupisteiden stimulointiin, jonka on havaittu rauhoittavan aivoissa näkyviä stressin merkkejä.

Kun kognitiivinen, kehollinen ja sanallistettu havainto yhdistetään akupisteiden "naputteluun" omilla sormenpäillä, tämä kokonaisuus purkaa kehossa ja mielessä olevaa - joskus kenties pitkäänkin säilöttyä - stressiä. Akupisteiden stimulaation on havaittu mm. laskevan veren kortisolipitoisuutta sekä rauhoittavan aivojen pelkokeskuksessa eli amygdalassa näyttäytyviä hätätilan merkkejä.

EFT Tapping

Tutkimusnäyttöä on erityisesti ahdistustyyppisten oireiden sekä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa. Lisäksi EFT:n on todettu helpottavan myös kehollisia oireita, kuten kroonista kipua, fibromyalgiaa ja psoriasista. Australialainen tutkijapsykologi Peta Stapleton on viime vuosina kunnostautunut erityisesti syömishäiriöiden tutkimuksessa sekä koululaisten ja lukiolaisten koulunkäyntiin liittyvien haasteiden hoitamiseen EFT:n avulla. Tulokset ovat olleet erinomaisia.

EFT:tä voi siis käyttää sekä terapian osana että itsehoidollisesti, omaa hyvinvointiaan edistäen. Usein terapiassa käyvä asiakas saa myös itsehoidolliset ohjeet terapeutiltaan, jolloin vaikuttavuus edelleen vahvistuu, kun hoito ei jää ainoastaan terapiassa tapahtuvaksi.

Olen käyttänyt työssäni psykofyysisenä fysioterapeuttina ja työnohjaajana EFT:tä 7 vuoden ajan. Pääosin asiakaskuntani on koostunut kipuasiakkaista sekä stressi-, ahdistus- ja unettomuusoireistoa potevista. Jonkin verran olen auttanut myös asiakkaita, joilla on traumaperäisiä oireita - tällöin EFT:n hyödyntäminen on kohdistunut erityisesti kehoa ja hermostoa tasapainottavaan ja kehotietoisuutta edistävään EFT:n käyttöön.

Omien kokemusteni mukaan EFT sopii lähes kaikille. Monesti on mahdollista myös soveltaa niin sanottua perusprotokollaa asiakaslähtöisesti. Fysioterapeuttina hyödynnän akupisteitä erityisesti asiakkaan kehotietoisuuden ja itseoivalluksen lisääntymisen tarkoituksessa. Tällöin tarvitsee vain naputella ennalta määrättyjä akupisteitä, viivähtää jonkin aikaa kussakin pisteessä ja olla läsnä kehon ja mielen tuntemuksille sekä esiin tuleville ajatuksille.

Yksi hyvä tapa on myös ns. Touch and Breath -menetelmä, jossa hengitetään tietoisesti sisään ja ulos pitäen etu- ja keskisormea kevyesti akupisteen kohdalla ja siirtyen jokaisen hengityssyklin jälkeen seuraavaan pisteeseen.

EFT:n perusteet on helppo oppia. Monet opettelevat ensin akupisteiden sijainnit ja kehotietoisen, läsnä olevan naputtelun ennen "virallisemman" EFT:n opettelua. Tämä järjestys on hyvä sen vuoksi, että kun on ensin oivaltanut kehon ja tunteiden kohtaamisen tärkeyden (yleensä meillä on tapana vältellä näitä tunteita), itse EFT-prosessin sisäistäminen käy entistä helpommin ja luontevammin.

Mikäli menetelmä kiinnostaa, kannattaa siis ensin opetella pelkät EFT:ssä hyödynnettävät pisteet ja pyrkiä kehoa tiedostaen niitä stimuloimaan, rytmisesti naputtelemalla esim. 10-20 kertaa kutakin pistettä. (Oheisista kuvista näet osan EFT:ssä käytettävistä pisteistä, ja niiden opettelu riittääkin alkuun.)

***

Kuva: Matteo Vistocco Unsplash:istä

 

 

Vieraskynän kirjoittaja:

Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, EFT Practitioner ja NLP-työnohjaaja

Lisäinfoa löydät osoitteesta: Mieliliike Hyvinvointipalvelut

Karita Palomäki oli mukana ensimmäisessä työhyvinvoinnin verkkosummitissa 24. - 28.9.2018.

Posted in Hyvinvointi and tagged , , , , .