Stressi ja miten siitä selvitä

Meidän elämässä löytyy paljon erilaisia stressitekijöitä. Miten selvitä siitä? Tässä artikkelissa löydät listan työelämään liittyvistä stressitekijöistä. Saat myös simppelin ja käytännöllisen neuvon siitä miten selvitä stressistä.

 

Monenlainen stressi

Pitää ottaa huomioon, että kaikki stressi ei ole haitallista:

 • Distressi on negatiivinen stressi, jonka ihminen kokee uhkaavana.
 • Eustressi on "hyvää stressiä". Eustressi voi olla se kipinä, jonka avulla moni saa ja ylläpitää elämänhaluaan ja on motivoitunut erilaisiin vaativiinkin asioihin.
 • Neustressi on kahden edellisen välimaastossa, eikä se aiheuta erityisen hyvää eikä huonoa mielialaa.

Oikeastaan kaikki riippuu siitä, onko stressi tilapäistä vai jatkuvaa. Jos stressi on tilapäistä, niin sitä kestää paljon paremmin. Lyhytaikainen stressi voi toimia usein hyvänä stressinä lisäten motivaatiota ja innostusta.

Pitkäaikainen stressi on se, joka vaikuttaa meidän terveyteemme aiheuttaen erilaisia sairauksia (lue lisää artikkelista Millaiset ovat yleiset stressi oireet ja miten stressi vaikuttaa terveyteen).

Stressi

Mikä aiheuttaa stressiä?

Elämämme on täynnä erilaisia stressiä aiheuttavia tekijöitä.

Tilanteet, jotka todennäköisesti aiheuttavat stressiä, ovat yleensä arvaamattomia tai hallitsemattomia, epävarmoja, epämääräisiä tai tuntemattomia, tai niihin liittyy konflikteja, menetystä tai suorituspaineita.

Työpaikoilla stressiä aiheuttavia tekijöitä on monia. Löytyy stressiä, joka liittyy työn varsinaiseen sisältöön. On myös stressiä, joka liittyy työn sosiaaliseen ja organisatoriseen aspektiin.

Työn sisältöön liittyviä stressitekijöitä on:

 • huonot fyysiset olosuhteet
 • pitkät työpäivät
 • taukojen puute
 • vaihtelun puute
 • liian paljon työtä
 • aikaan liittyvät paineet
 • vaikeat tai monimutkaiset tehtävät.

Työn sosiaaliseen ja organisatoriseen puoleen liittyviä stressitekijöitä on:

 • epäselkeät työtehtävät
 • ristiriitaiset roolit ja rajoitukset
 • vastuu toisista ihmisistä
 • urakehitysmahdollisuudet
 • perehdyksen puute
 • epävarmuus työn pysyvyydestä
 • ihmissuhteet työpaikalla
 • työpaikan kulttuuri.

Stressin vaikutusten voimakkuus riippuu yksilöstä, sillä stressiä koetaan eri tavoin. Kuitenkin työperäiset stressitekijät riippuvat pääasiassa työnantajista, ja onkin heidän vastuullaan huolehtia, ettei henkilökunta sairastu stressin takia. Itse asiassa se tukisi myös työnantajan taloudellisia intressejä, sillä stressi:

 • johtaa suureen henkilökunnan vaihtuvuuteen
 • lisää sairaslomien ja aikaisten eläköitymisten määrää
 • vähentää työtehokkuutta
 • lisää onnettomuuksien määrää
 • vähentää asiakastyytyväisyyttä.

 

Miten selvitä stressistä?

Voi olla, että löysit nyt muutaman stressitekijän. Miten tästä edetään?

Keskity vain yhteen kerrallaan ja ala kysymään. Juuri niin - kysymään.

Voit kysyä: "Mitä pystyn tekemään, että tilanne muuttuisi?” Kysyt kysymyksen ja kuuntelet sisäistä ääntä (jotkut kutsuvat sitä ”sisäiseksi viisaudeksi”, jotkut ”intuitioksi”, jotkut ”alitajunnaksi” ja jotkut ”tietoisuudeksi”). Joskus kuulet sen äänen heti, joskus siinä voi mennä aikaa. Se voi tulla yhtäkkiä tietoisuudena. Voit huomata asiaa käsittelevän kirjan mainoksen, tuttusi voi puhua asiasta tai kuulet vaikka kadulla kävellessä keskustelua aiheesta. Se voi olla yksi niistä tai jotakin ihan erilaista.

Voit kysyä myös kysymyksen: ”Kenen kanssa voin puhua, että saisin apua?”. Ensimmäinen henkilö, joka tulee mieleen on yleensä se, keneltä kannatta kysyä. Se on se henkilö, jonka sinun alitajuntasi (tietoisuus, sisäinen viisaus, intuitio) sinulle tarjoa. Seuraavat on yleensä jo sinun mielesi tuottamia vastauksia ja ne tulevat rajoitetusta arvioinnista tyylillä “S:lla on maisteri-tutkinto, hänen pitäis ihan varmasti tietää asiasta.” Suosittelen puhumaan juuri sen ensimmäisen henkilön kanssa, vaikka olisi täysin epärealistista, että hän tietäisi asiasta. Luota siiheen sisäiseen tietoon ja kysy. Voit yllättyä.

Yhden kysymyksen esittämistä en kuitenkin suosittele. Se on: “Miksi?”. Se sana vaatii, että keskittyisit siiheen syyhyn. Ja niin sinä keskityt siihen, miksi jotkut asiat ovat tapahtuneet ja vatvot niitä jatkuvasti. Tapahtuuko siinä tilassa jonkinlaista muutosta? Ei tapahdu, sillä sinä etsit vain syytä siiheen, miksi se tapahtui.

Kysy sen sijaan: ”Voisinko tehdä jotakin?”. Se ohjaa ajatuksesi (ja alitajunnan) ratkaisun löytämiseen. Ja kun olet löytänyt ratkaisun, niin myös se tilanne muuttuu. Ala toimia ja poista se stressitekijä elämästäsi.

Lähde: Michie, S. (2002) Causes and Management of Stress at Work. Occupational & Environmental Medicine, 59, 67-72. 

P.S. Tämä artikkeli julkaistiin ensimmäistä kerta 8. joulukuuta 2016 tuulipaaksi.com -sivuilla. Tämän kotisivun uudelleen organisoinnin vuoksi olen artikkeliä muokannut ja julkaissut sen nyt onnenportti.fi – sivustolla.
***

Kuva: John Schnobrich Unsplash:ista

 

Liity MAKSUTTOMAAN Stressinhallinnan koulutukseen:

MAKSUTON stressinhallinnan koulutus

Miten välttää neljä isointa virhettä stressinhallinnassa eli miten oppia muiden virheistä

Posted in Hyvinvointi and tagged , , , , , .